سلام رفقا صفحه ی بنده در اینستاگرام به رسمیت درآمد ، سپاس از آقای عرفان ولی زاده ی عزیز برای زحماتش