پیشنهاد کتابی جذاب برای مطالعه
.
خوشبختى سراغ کسانى میرود که
بلدند بخندند.
این زندگى نیست که زیباست. این ما هستیم که زندگى را زیبا یا زشت مى بینیم. دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید. از چیزهاى کوچک زندگى لذت ببرید. اگر آن ها را کنار هم بگذارید، مى توانید کل مسیر را با خوشحالى طى کنید. .

 کمی قبل از خوشبختی
انیس_لودیگ
لبخند بزن مثل من علی رغم همه مشکلات من همیشه لبخند دارم