ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺵ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯿﺨﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه‌اند ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽﺧﺸﮑﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻭﺭﺩ.... . ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۱۳ نوامبر به وقت بریزبین .۱۵:۰۴ چهارشنبه ۲۲ آبان به وقت وطن . دوشب مانده تا دیدار با ایرانیان عزیز ساکن #بریزبین . سپاس فراوان از میزبان و حامی عزیز ما در این شهر آقای سعید مقدم عزیز و خانم سپیده مقدم نازنین که قدردانی از مهمان‌نوازی‌شان به کلام، کوچک خواهد شد. . #الهام_پاوه_نژاد #کافه_پولشری #تور_استرالیا #تاتر #بریزبین #هنر_بدون_مرز #گروه_فرهنگی_هنری_انار