سلام
قرار امسال ماست
با حضور در مدارس و بیان رحمت و عظمت
نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله
بذر محبت آن ماه ترین ماه را در دل بچه هامان بکاریم!


در جمع دانش آموزان خوب و دوست داشتنی مدرسه ی رازی
پر بودند از عشق و نشاط...
.
#نجم_الدین_شریعتی