«چقدر کنارتون لحظه های خوبی رو می گذرونم شماها خیلی درجه یک هستید . ممنون از همراهی امروزتون . برای جلسه بعدی بگید ساعت شش بهتره یا هفت و نیم»