فوق لیسانسه ها از جمعه ۱۷ آبان ، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه ی سه
عکسها از سمیرا جان بختیاری