در تمام روزهای سخت و دشوار زندگی یک نگاه تو آرامم میکند دختر زیبای من، آبانی عزیز من تولدت مبارک.