یه روز پشت سرتو نگاه میکنی و متوجه میشی خیلی زیاد نگران چیزایی بودی که اصلا اهمیتی نداشتن... . #موفقیت #امید #رامبد_جوان