دو سال پیش که این میزو کادو گرفتم، کلی نقشه ها داشتم براش. میخواستم پشتش بشینم و بهترین کارای زندگیمو بنویسم... هنوزم چند وقت یه بار که چشمم بهش میفته، خجالت میکشم و مرتبش میکنم و طرحایی که دارمو میذارم روش و... بازم نمینویسمشون.
دارم کم کم به این نتیجه میرسم که نقشه کشیدن کار اشتباهیه. شایدم مشکل از منه که بلد نیستم نقشه هایی که واسه زندگیم میکشم رو عملی کنم.