سالهاست کنار هم میخندیم و هر وقت هم صحبت شدیم حرفامون‌ بوی رفاقت کهنه میداد که میشه روش حساب عمری کرد . مهرت روزای شکستگی پام ، حس دلنشین رفاقتمون و دلنشین تر کرد، تولدت مبارک داداش کوچیکه خوش قلب و اصیل، سالها کنار خانواده و عزیزانت با ارامش و لبخند.
پ ن : راستی خیلی جلو خودم و گرفتم لو ندم سوپرایزمون و...