با میل خودت نیامدی خراسان، قبول

زمان هجرت گفتی به خانواده با صدای بلند برایت گریه کنند

تو دگر بازنمی گشتی

از ولایت عهدی مامون کراهت داشتی و از پذیرش آن

من اما با میل خود نزدت می آیم ،با صدای بلند گریه می کنم برایت ،سر روی سینه ات می گذارم و آرام می گویم:

می دانم غریبی و همه اوقاتت اینجا به دلتنگی گذشت و مرارت

نزد تو اما دل من آرام است

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد "نگاهت می کنم،نگاهت می کنم هردم،چه پیدا و چه پنهانی،کمی با من مدارا کن ،منم محتاج احسانی"

ابالحسن چشمی که تو رو دیده از چشم بد دور کن

پی‌نوشت:رضایی نیستم اگر دعاتون نکنم یا سلام رسانتون نباشم،شما هم بخواین زیارت دلچسب و شفاعت دلگشایش نصیب شود

#یا_حضرت_دلبر

#العجل_یا_مهدی

#الحمد_لله_حمدا_کثیرا

خدا نگذره از هرکه تو را آزرد ولو به یک سلام سربالا

دشمنت دشمن منه جانم به فدایت رئوف

پرم کن از خودت