ده سال پیش همراه همکار محترم جناب#شهرام_فرهادی هنگام اجرای خبر.البته چون از روی صفحه داخل مجله، عکس گرفته شده  تار، است. آقای فرهادی در زمینه های مختلف، بخصوص خبرنگاری، مشغول به کار، و حرفه ای، و از نیروهای قدیمی شبکه خبر هستند.