این بازیگر برای اکران تور فیلم قصر شیرین در آمریکا به سر می برد.