عکس از پشت صحنه ی #ماجرای_نیمروز_رد_خون که ناصر میرخانی گرفته . چراش رو نمیدونم ولی هیچ وقت از دستش آسایش نداشتم !