یک سفر بخصوص
یک فیلم
یک تجربه ی دیگر
فیلم سینمایی «یک سفر بخصوص»
یک همدلی و دوستی دیگر
من دوستان و همکاران هنرمندم را دوست دارم
دلم براتون خیلی تنگ شده رفقا
بیتا سحر خیز عزیزم و سهی بانو ذوالقدر عزیزم امیدوارم خوب و سلامت باشید .
کارگردان : محمد راوندی.
یادش خوش کار خوبی بود دوستش دارم کلی ، کلی خاطره خوب و دوست داشتنی دارم.
عکس خوبیه یادم نیست کدام یک از عزیزان همکار گرفت ولی این عکس رو هم خیلی دوست دارم ما سه تا خیلی با هم در این کار خاطره داریم از پشت صحنه و اتفاقاتی که افتاد. یادش به خیر.