بعضی از دوستان انتقاد میکنن که خیلی وقت منتظر کار جدید هستن و حقم دارن ولی لازم میدونم این توضیح رو بدم.
موزیک جدید آماده ست و منتظریم مراحل
اخذ مجوز به اتمام برسه.... .
منم مثل شما و حتی بیشتر از شما دوست دارم زودتر کار و منتشر کنم ولی مراحلی ست که باید طی بشه و زمان مشخصی نداره... .
عرض کنم تصویر برداری موزیک ویدئو ی جدیدم هم به اتمام رسید و میریم سراغ مراحل تدوین...
در کل که به زودی سوپرایز میشید... .
من کوتاه نمیام...