اگر اشتباه نکنم این عکس در پاییز ۸۶ گرفته شده، بهمراه داریوش خان مهرجویی و عباس یاری نازنین(مجله فیلم) خوشحال بودیم از اینکه سنتوری بزودی اکران میشد و نمیدونستیم چه بر سرمون قراره بیاد