پاییز یه‌هو می‌آد، توو یه‌روز، مثل بهار و بقیه. صبح زود بیدار می‌شی می‌بینی حیاط شده طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده می‌کند. . پ.ن: از این عکسای قدیمی