در آخرین روز از هفته ملی کودک به کودکانی فکر میکنم که به دلیل شرایطشان شاید کمتر فرصت لذت بردن از کودکی و استفاده از فرصتهای برابر برای رشد و بالندگی را داشته باشند. آرزو میکنم در کشورم در کنار پیامهای تبریک روز و هفته کودک، کودکان به ویژه کودکان با نیازهای خاص، در قلب برنامه ریزی و سیاستگذاری کشوری قرار بگیرند؛ در همه زمینه ها از جمله مراقبتهای بهداشت و سلامت، آموزش، حرفه آموزی، بودجه بندیهای مالی، غیره. و یادمان نرود: #کودکان_تواناییهای_متفاوت_ دارند. عکسها از کمپین اطلاع رسانی مشترک سال گذشته سازمان بهزیستی و یونیسف برای کودکان دارای معلولیت. عکاس: مانا قره خوانی