سلام علیکم
.
نه طلبکاریم ،
نه ژست اپوزوسیون میگیریم
و نه دعوا داریم
خودشان میدانند از چه گله داریم
مخاطب پیام خودش میداند از چه گله میکنم

از راهی که جاده صاف کن احتیاج داشت
اما همه مسیر را با لودر و بولدوزر پر از سنگ و صخره کردند،
سنگ هایی که توان من و تیمم برداشتن آنها نبود و اگر کمک خدا نبود برداشته نمیشد.
شاید میگویید میتوانستی بازهم هم سکوت کنی
اما سخت است
حال هم فقط گله کردم
و فقط گفتم تا در ذهن تک‌تک شما بماند
تا همین جا هم فقط شما #مردم از ما حمایت کرده اید
خیلی از دوستانم هم ما را تنها گذاشته اند ، مسئولان که هیچ !!!
این هم یک انتخاب برای آنها است
ما بعد از خدا ،
شما را انتخاب کرده ایم و
روی حمایت تک تک‌شما حساب کرده ایم