به گزارش پارس نیوز، 

عزیزا... حمیدنژاد کارگردان سریال، در قالب یادداشتی از نظر منفی خود درباره فیلم نامه ارائه شده خبر داده است. او در بخشی از این یادداشت انتقادی آورده است:
«این جانب به دلایل اختلاف سلیقه حرفه‌ای در کم‌وکیف نگارش متن فصل دوم این سریال نبوده‌ام و آن چه اخیراً پس از 9 ماه برای نظرخواهی و تصمیم‌گیری به دست من رسیده است، برخلاف خبرهای منتشرشده از طریق تهیه‌کننده و نویسنده محترم، فیلم نامه نیست بلکه طرح مبسوطی از تخیلات نویسنده با وام گرفتن سطحی از برخی حوادث و بعضی دیگر از شخصیت‌های سریال است؛ متأسفانه از زاویه دید تولید، نوشته‌ای بسیار سفارشی و غیرنمایشی است به‌طوری که دو تا از آدم‌های سریال حدود ۱۰ قسمت در یک کاه‌دونی به سر می‌برند و دیالوگ می‌گویند.»