«18 مهرماه
حضور بانوان در ورزشگاه ودیدن یک بازی فوتبال
زنانی که دوش به دوش مردان ٨سال جنگیدند،سوار بر زین سیاست شدند، وبار مهم اقتصاد را بر دوش کشیدند وسهم مهمی در این کشور دارند.امروز دوش به دوش مردان وتمام قداز تیم ملی کشورشان حمایت میکنند،این بار در تهران ،مبارکتون باشه⚽️