روزگارم این است:
دل‌خوشم با غزلی، تکه نانی، آبی، جمله‌ی کوتاهی، یا به شعر نابی...
و اگر باز بپرسی گویم:
دل‌خوشم با نفسی، حبه قندی چایی، صحبت اهل دلی، فارغ از همهمه‌ی دنیایی...
دل خوشی‌ها کم نیست، دیده‌ها نابیناست!
#سهراب_سپهری