به گزارش پارس نیوز، 

وی با انتشار این عکس نوشت:  تولدت مبارک مرد من ...
خدارو هزار مرتبه شکر که به دنیا اومدى تا یار و همدم من بشى و خیلى روزارو با هم پشت سر بذاریم ... چه خوب ... چه بد ... چه سخت ... چه اسون ... تو پستى بلندیهاى زندگى هواى همو داشته باشیم ... دست و همو بگیریم ... یاد هم بندازیم که خدا اون بالا نشسته ... مگه میشه بنده ى خودشو فراموش کنه ... حتمااا حکمتى هست ... شک نکن ... بعد بازم تلاش کنیم ... تو بخشى از وجود منى ... من و تویى دیگه نیست ... شدیم ما ... ما و دو تا دخترى که خدا سرمون منت گذاشت و بهمون هدیه داد ...
چقدر شکرش میکنم که شماهارو دارم ...چقدر پناه و نبات خوشبختن که تورو دارن ... تو قهرمان زندگیشونى و عشق زندگى من ... مرسى براى تمام زحمتایى که براى ما میکشى ... من میدونم ... میفهمم ... تو خیلى مهربونى ... شاید خیلیها اینو ندونن ... اما تو بنده ى خوب خدایى ... .
براتون با تمام وجودم بهتریناى زندگى رو ارزو میکنم ... ارزو میکنم عشقتون همیشه تا اخر عمرتون پایدار باشه ... اگه هنوز پیداش نکردین اینو بدونین که به وقتش خدا بهترینشو براتون رقم میزنه ... اگه از عشقتون دلگیرین با هم حرف بزنید و بیشتر از این دلتنگى نکشید ... .
امیدوارم امشب صداتون به اون بالابالاهااااا برسه و دلتون غرق شادى و ارامش بشه ...
ارزوهاتون دونه دونه براورده بشه ...
تنتون سلامت باشه ...
انتظارا هم تموم بشه و یه دنیا خوشحالى جاشو بگیره ...
خدایا شکرت ...
دوستون دارم مهربوناى من ...