با مجیدِ عزیز و مهربان؛ دوازده سال بعد از "شب می‌گذرد" در "ایلدا" عکس از آرتا گوهری و علی شعبان‌زاده پی‌نوشت: کمی بدحال بودم و یک‌باره مجید جانِ تلخ‌ام را خوش کرد