پاییز بهونه ست برای برگ های خسته که بیفتن و صدای خرد شدنشون زیر دست و پای آدم هارو به گوش خدا برسونن...