حقیقتا دلم برای این نما خیلی تنگ شده عادل جان تولدت مبارک #عادل_فردوسی_پور #برزو_ارجمند