کنسرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو در رویال فستیوال هال، لندن - جمعه ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ ‌‌