جمعه ایی دل انگیز با پارسای عزیزم و صدای قشنگش در کوهستان که با هم کارهای آلبوم خاص و زیباش رو مرور کردیم و لذت بردیم و کلی با هم در موردش صحبت کردیم آلبومی از جنس تفکر ریشه در درد یک جوان امروز با ترانه هایی زیبا از دو دوست خوب و پر تلاش حسین و آرش ممنون ازشون و بیصبرانه من خودم به شخصه منتظر انتشار و تاثیرش بر نسل امروز خواهم بود از این تیم کاری ، قطعاتی درخشان و منحصر به فرد خواهیم شنید