گل به گل رنگ به رنگ این دشت
یادگاران تو اند
رفته ای اینک، اما آیا باز بر می‌گردی
چه تمنای محالی دارم ..