مجموعه : مرضیه کارگردان: فلورا سام تهیه کننده: مجیداوجی عکاس: ارش شاه محمدی #سریال #سریال_ایرانی #سینما#هنرمند #هنرمندان_ایرانی_ #بازیگر #بازیگران #حسن_زارعی #داریوش ارجمند#