میگن امروز ۹۸/۷/۶یه روزیه که در تاریخ یک بار اتفاق می افته
چون در ساعت
۵:۴۳:۲۱ همه عدد ها پشت سر هم ردیف میشن
اما من میگم چون امروز تولد بهترین سعیده دنیا است با همه روزهای دنیا فرق میکنه
سعیده عزیز از خدای مهربون به خاطر آفریدنت سپاسگذارم
ممنون که درتمام سختیها و مشکلات کنار من و حمید بودی و هیچ وقت از بی حوصله بودن من شکایت نکردی و همیشه برای ارتین و فوژان بهترین مشاور بودی