از آداب سخن گفتن با یک بانو این است که اول به چشمانش گوش فرا دهی! #نزار_قبانی حالااگه گفتین الان چشمهای من دارن چی میگن؟؟؟؟؟؟؟؟؟