آخرین روز در انزلی.جایی که زیباست.
با بچه های درجه یک پشت دوربین
کیارش عزیز که کارگردان درجه یک ماست
و هدی و محمد امین و و محمد رسولی و مهران
و بقیه ی بچه ها که بدون اونها ما دیده نمیشیم.
خسته نباشید به همتون
جای بقیه ی بچه ها و رفیقام خالیه.بعضیا روز قبلش بعد از یکماه کار سخت رفته بودن خونه و جاشون خالی بود .