ماهی تا دهانش بسته باشد،
کسی نمی‌تواند آن را صید کند.
رازهایت را فاش نکن؛
بعضی‌ها در آرزوی صیدِ یک اشتباهِ تو،
در انتظار نشسته‌اند..