با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی،
ای دوست
همچنان
دلِ من مهربانِ توست!
#سعدی

پ.ن : بیش اندازه نباید نگران چیزی باشیم. آینده اون طوری که باید رقم میخوره.
من از آدم هایی که سعی میکنن بهم بگن بشین و کاری نکن عصبانی نمیشم. آروم و با حوصله به مسیرم ادامه میدم و دلم روشنه مثل خورشید...
از خدا میخوام خونه ی دل شمام روشن باشه.
راستی من همش از امید میگم اذیت نمیشین!؟