سعید توکلی را با صدای مخملی اش میشناسید و از این پس هنرهای دیگرش راهم در پایش خواهد دید.
سپاس فراوان از محمد دلاوری عزیز که در دوسال گذشته با حضورش، به پایش اعتبارداد
تالار افتخارات پایش، گنجینه نام‌های بزرگ است.
مرتضی حیدری، کیاداوود اسفندیاری، حسین کلهر و محمددلاوری هرکدام در سنگری از جبهه شفافیت و رقابت، می‌رزمند