جزیره کیش،  شهریور ١٣٩٨ ملاقاتى خوش با  #رضا_رشیدپور
عکس از متین ستوده