یواش یواش دربی داره از راه میرسه. تو این روزا و با این حال و هوا برای شما هواداران استقلال حرف دارم. برای شما که بهترین هواداران روی زمین هستید و عاشق تیممون.
درست که در نتیجه گیری استقلال خوب عمل نکرده و بدشانس بوده اما دربی حساس پیشرو هست و تو این شرایط آرامش تیم و حمایت شما خیلی مهم. شما هواداران استقلال همیشه تو روزهای سخت پشت تیم بودید و الان هم وقت حمایت، وقت انرژی دادن به تیمی که دوست داریم برنده دربی باشه‌. تو این روزای مهم بیشتر پشت استقلال باشیم، بیشتر حمایتش کنیم. شما از روز اول گفتید تا پای جون پشت استقلال هستید و امروز مهم ایستادن پشت این تیم، مثل یک کوه پشتش باشیم و تو این روزا بهش روحیه بدیم تا یک استقلال با قدرت، یک استقلال با عظمت تو دربی وارد زمین بشه.
یک حرف هم با بازیکنان استقلال دارم. خودتون بهتر می دونید چه پیراهن مقدسی تو تنتون هست، واسه همین بیشتر بدوید، بیشتر بجنگید که هوادار استقلال منتظر شماست. اگر شما با تموم دل و جون تو زمین بازی کنید، بازی های سخت راحت تر میشه. این پیراهن قشنگ روزی بر تن بزرگان فوتبال ایران بوده و امروز افتخار شماست تا قدرش را بدونید.

مطمئنم اتحاد هوادارا و تلاش بیشتر بازیکنان با غیرتمون تو دربی نتیجه اش موفقیت استقلال. ما پشتتون هستیم، برید برای یک برد خوب و دلچسب. برید که تاریخ ساز بشید همون طور که بازی های خوب و زیبا استقلالی ها در تاریخ ثبت شده. یک روز اونا جنگیدند و امروز نوبت شماست که برای این پیراهن و هوادارانش بجنگید. من و همه استقلالی ها پشتتون هستیم.