حرف های آقای #مسعود_فراستی در آن قسمت از برنامهٔ هفت که به فیلم «انگل» یا «انگل ها» اثر #بونگ_جون_هو می پرداخت را تازه دیدم. ناچارم کرد فردا شب جلسهٔ نمایش و بررسی این فیلم در کارگاه آزاد فیلم را با سر زدن به زمینهٔ بسیار ضروری «نقد ِ نقد» پیش ببرم. دوستان خبررسان که بی شک خیلی زود منتقل می کنند و بدون توجه به تحلیل و استدلال، تصور می کنند مخالفت بنده با او هم مثل مخالفت او با فیلم ها «از پیش تصمیم گیری شده» است، کاش از او بخواهند که فرداشب بیاید و فیلم را دوباره و درست ببیند و بعد عرایض بنده را بشنود. به درد خواهد خورد
.
روی جلد معروف مجلهٔ #همشهری_جوان شمارهٔ سیصد و چهل (دوران اوج مجله به سردبیری #جواد_رسولی). طراح: محمدرضا دوست محمدی. عکاس: محمدرضا شاهرخی نژاد. اشخاص حاضر در قاب:
.
کوجا (از انیمیشن «بَنِر»)
.
گلام (از انیمیشن «ماجراهای گالیور»)
.
گرامپی/نِق نِقو (از انیمیشن «سفید برفی و هفت کوتوله»)
.
و آقای فراستی که گمان می کند با زیر سوال بردن هر فیلم مطرح و مهم با کلی گویی و بدون تحلیل، به او دانایی در زمینهٔ زیبایی شناسی منتقل یا منتسب می شود
.
امیدوارم جلسهٔ فرداشب ما هم همپای بحث او در باب فیلم، مفرح شود. عنوان اش از آنهاست که تا نباشیم و نشنویم، ربطی بین آن و فیلم که محصول کره جنوبی ست، نمی یابیم: نداشته های سینمای اجتماعی ایران
.
دوستانی که تازه می خواهند جا و وقت جلسه را بپرسند، دو پست قبل از این را نگاه و در ساعات کاری سه شنبه به کارگاه تلفن کنند
.
#امیر_پوریا #تحلیل_فیلم #بونگ_جون_هو #کارگاه_آزاد_فیلم #همشهری_جوان #سینمای_ایران #سینمای_اجتماعی