همین که "تو"
مرا تا بینهایتِ
این عشق دوست میداری
حالِ دلم را عجیب خوش میکند...
#سوگل_علیزاده
روز اولِ سفر با یک خانواده دوست‌داشتنی و البته دوستِ قدیمی و بقیه سفر، دو نفره با کلی خاطرات ماندگار و ثبت عکسهای عالی سپری شد. که اینجا چندتاشو به اشتراک میذارم.
قدم زدن در جایی که پُر از صنایع دستیِ و بافت سنتی داره، برامون خیلی لذتبخشه