باهم میسازیم آیندمون رو
پی‌نوشت: در قابلمه منوی رستورانه