به همراه کارگردان و عوامل تعزیه رینه لاهیجان
تاسوعا. به امید قبولی عزادار یها.