من با انتشار مطلبی باعث جریحه دار شدن اعتقادات مذهبی ملت عزیز ایران شدم که ازین بابت بشدت متاثر و ناراحتم و هرگز چنین قصدی نداشتم.بخاطر این موضوع از مردم عزیز کشورم ایران عذرخواهی میکنم و امیدوارم مرا ببخشند.
خودم و خانواده ام علاقه ی شدید به ائمه اطهار داریم خصوصا امام حسین ع و خاندان مطهرش و هرچه داریم از برکات وجود این بزرگواران است.

#امام_حسین ع #صبا_کمالی #خدا
پیج در اختیار ادمین میباشد.