حسین بیشتر از آب تشنه‌ی لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم‌های تنش را نشان‌مان دادند و بزرگ‌ترین دردش را بی‌آبی نامیدند‌... ((علی شریعتی)) تابلو:((استاد محمودفرشچیان))