آدمیزاد هیچ‌وقت قدر داشته‌هاشو نمی‌دونه و یادش میره چقدر برای به دست آوردن چیزهایی که امروز داره حسرت خورده و بعد تلاش کرده تا بتونه به نقطه‌ای که هست برسه.
فراموشی درد بزرگ ما آدم هاست! ‌ما اونقدر فراموشکار شدیم که عشق و دوست داشتن و خواستن‌هایمان را هم خیلی زودتر از زود فراموش می‌کنیم.‌‌‌
انسان این روزها ....وحشتناک و فراموشکار است.
‌‌‌فکر می‌کنم عشق و دوست داشتن خیلی از دردهامونو دوا میکنه اما وقتی می‌بینم عشق‌ها چقدر زود فراموش می‌شوند راستش را بخواهید از این دنیا بدجوری می‌ترسم.‌‌‌‌
دنیای بی عشق ترس دارد.‌‌‌‌‌‌‌ ‌