چند یادِ چمن و حسرت پرواز کنم
بشکنم این قفس و بال و پرى باز کنم
هـ . ا . سایه
هوشنگ ابتهاج
#دریاچه_ارواح
#سحر_جعفری_جوزانی
#هوشنگ_ابتهاج