دارم میام روى صحنه نزدیکترین حالتى که یه بازیگر میتونه با مردمى باشه که همه این سالها دیدنش ...

حالا فقط منم وشما در صادقانه ترین حالتى که میشه باشه ،در نقشى که شبیه ترین به منه در تمام سالهاى بازیگریم شاید براى همینه که ٥ ساله منتظر بهترین فرصت بودیم ببریمش روى صحنه.

اینکه حضور روى صحنه ترسناکه یانه؟ اینکه ممکنه

پر اشتباه و خطا باشه اینکه ممکنه پر از استرس باشه مى خوام بگم همه اش هست ولى همه اینا به یه چیزى مى ارزه اینکه میتونیم توى چشماى هم نگاه کنیم و این حقیقى ترین و جذابترین حس در جهان یه بازیگره...

حسى که سالها منتظرش موندم

الهى به امید تو

نویسنده و کارگردان:سهراب حسینى

تهیه کننده:رامبد جوان

عکاس:محمد اسماعیلى

مدیر هنرى:مازیار تهرانى