ایشون همسر من نیستن....همکار من در کمپانی هستن که خودشون صاحب خانواده و همسرن

هیچ عکسی از همسر بنده در اینترنت موجود نیست...