فیلم سینمایی"جاده_قدیم"

- این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست

که همچنان که ترا می‌بوسند

در ذهن خود طناب دار ترا می‌بافند. " #جاده_قدیم" چهره عریان خشونت علیه زنان

فیلمی از منیژه حکمت